Løytnant

militær grad

Løytnant (frå fransk lieutenant, avløysar, den høgaste etter sjefen, tidlegare skrive lieutenant, leutnant og løitnant på norsk) er den nest lågaste graden for offiserar i det norske forsvaret. Den tilsvarar den tidlegare graden premierløytnant. I 1930 blei gradane premierløytnant og sekondløytnant erstatta med løytnant og fenrik.

Gradane oversersjant og stabssersjant opphøyrde 1. juli 1975 og befalet fekk høvesvis offisersgradane fenrik og løytnant. Hærordninga av 1. januar 1977 gjorde at dei eldste av dei gamle stabssersjantane fekk kapteins grad.

Løytnantar fyller mange stillingar. I regulære hæravdelingar vil desse gjere teneste som troppssjef, NK kompani, administrasjonsoffiser, vernepliktige legar, prestar, ingeniørar og liknande. Grada løytnant har symbolet to stjerner.