Sekondløytnant er den lågaste offisersgrada i mange militære styrkar, som hovudregel landstyrkar. Den neste grada er då vanlegvis premierløytnant.

I Noreg blei grada erstatta med fenrik frå 1. januar 1930.

I den britiske hæren blei sekondløytnant innført som erstatning for fenrik (kornett i kavaleriet) i 1871, men grada hadde allereie vore i bruk lenge i Royal Artillery, Royal Engineers og musketer- og skarpskyttarregiment.


Merke for graden i ulike militære
Hæren Leutnant Fil:IE-Army-OF1b.png
Australia Bulgaria Canada Danmark Georgia Tyskland Hellas og Kypros India Indonesia Iran Irland Italia Mexico Pakistan Russland Storbritannia USA USA (1959–2014)
Luftforsvar
force
Pilot
officer
Leutnant Fil:IE-Aircorps-OF1.png Pilot
officer
Pilot
officer
Marine
infanteri
Militære grader
Land/luft Sjø
Offiserar generalfeltmarskalk · feltmarskalk · generaloberst · general · generalløytnant · generalmajor · brigadegeneral · brigader · oberst · oberstløytnant · major · rittmeister · vingkaptein · kaptein · premierløytnant · sekondløytnant · vingløytnant · løytnant · fenrik storadmiral · admiral · viseadmiral · kontreadmiral · flaggkommandør · kommandør · kommandørkaptein · orlogskaptein · kapteinløytnant løytnant · fenrik
Underoffiserar fanejunker · kommandersersjant · furer · stabssersjant · oversersjant · vingsersjant · sersjant flaggkvartermeister · kvartermeister I klasse · kvartermeister
Meinige soldatar korporal · visekorporal · flysoldat · meinig meinig · gast
Anna grenader · kadett matros · kadett
Spire Denne militærartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.