Premierløytnant (ty. Oberleutnant, en. First Lieutenant) er ein offisersgrad i mange militære styrkar, som hovudregel landstyrkar. Grada under er vanlegvis sekondløytnant, medan neste grad over er kaptein.

Noreg endre

I det norske forsvaret blei grada premierløytnant erstatta med løytnant frå 1. januar 1930, samtidig med at grada sekondløytnant blei erstatta med fenrik.

Grad under:
Sekondløytnant

Militære grader

Grad over:
Kaptein

Militære grader
Land/luft Sjø
Offiserar generalfeltmarskalk · feltmarskalk · generaloberst · general · generalløytnant · generalmajor · brigadegeneral · brigader · oberst · oberstløytnant · major · rittmeister · vingkaptein · kaptein · premierløytnant · sekondløytnant · vingløytnant · løytnant · fenrik storadmiral · admiral · viseadmiral · kontreadmiral · flaggkommandør · kommandør · kommandørkaptein · orlogskaptein · kapteinløytnant løytnant · fenrik
Underoffiserar fanejunker · kommandersersjant · furer · stabssersjant · oversersjant · vingsersjant · sersjant flaggkvartermeister · kvartermeister I klasse · kvartermeister
Meinige soldatar korporal · visekorporal · flysoldat · meinig meinig · gast
Anna grenader · kadett matros · kadett