La Sinistra – L'Arcobaleno

Venstresida – Regnbogen (La Sinistra – L'Arcobaleno), er ein venstreorientert føderasjon av politiske parti i Italia, som vart offisielt lansert i desember 2007. Målet til samanslutninga er å sameine dei italienske venstrepartia i ei einskapleg blokk, tilsvarande som sentrum-venstre har gjort med skipinga av Det italienske demokratiske partiet (Partito Democratico).

Føderasjonen består av fire parti:

Det er førebels (våren 2008) uklart kva skipinga av denne venstreføderasjonen vil få å seie for italiensk politikk, då dei fire partia som er med, er usamde i ei rekkje saker, og dessutan i kva symbol og namn samanslutninga skal ha i framtida.

BakgrunnsstoffEndra

KjeldeEndra

Den engelskspråklege wikipediaen, art. «The Left – The Rainbow».