Opna hovudmenyen
Siloslått med forhaustar.

Jordbruk er ei næringsgrein innan landbruket som vert driven for å produsera plantar, som vert etne av menneske og dyr. Noko av energien i plantane som vert nytta som dyrefor vert omset til menneskjeføde når dyra vert slakta og kjøtet ete. Men omvegen om kjøt er ein lite effektiv måte å produsera menneskjeførde på, ettersom berre ein brøkdel av energien i foret vert finst i kjøtet. Forutan mat produserer jordbruket ymse typar fiber, som lin og bomull. Ull er òg eit viktig produkt.

SogeEndra

 
Mjølking i Egypt.

Når dei fyrste menneskja tok til å dyrka jorda er uvisst. Wells nemner tidsbolken 15000 til 12000 år fvt.[1]. Dei fyrste skriftlege kjeldene er rundt 5000 år gamle og stammar frå Egypt.[2] I Noreg reknar ein med at det har vore drive jordbruk i nokre tusen år.[3]


KjelderEndra

  1. Wells, H.G., A short history of the world, rev. utg., Penguib Books, 1946.
  2. Hart, G., Mémoire de l'Egypte, Gallimard, 1998.
  3. Myhre, B. og Øye, I., Norges landbrukshistorie I, Det norske samlaget, 2002.

Sjå ògEndra