Landbruksmeteorologi

Landbruksmeteorologi er ei grein av praktisk meteorologi der ein studerer korleis dei atmosfæriske tilhøva påverkar jordbruk, skogbruk, husdyrhald og meir. Temperatur og nedbør er særleg viktig innan landbruksmeteorologien, men òg faktorar som fordamping, stråling og andre forhold er viktige for vekstmiljø og levevilkår.

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre