Jordbruksmaskinar.

Landbruksreiskap er reiskapar som vert nytta innan landbruk og femner om:

Sjå ògEndra