Landsat-programmet er ei rekkje satellittar som sidan 23. juli 1972 har teke bilete av jorda. Den første satellitten vart kalla Earth Resources Technology Satellite, men namnet vart etter kvart endra til Landsat.[1] Den nyaste satellitten, Landsat 8, vart sendt opp 11. februar 2013. Instrumenta på Landsat-satellittane har teke millionar av bilete. Desse bileta, arkiverte i USA og ved Landsat-stasjonar rundt om i veda, er ein unik ressurs for forsking på globale endringar og vert bruk innan jordbruk, kartografi, geologi, skogbruk, områdeplanlegging, overvaking og utdanning.

Jim Irons - forskar på Landsat 8 – NASA Goddard Space Flight Center.
Landsat 7, sendt opp i 1999, er den nest nyaste satellitten i Landsat-programmet.

Kjelder endre

  1. Short, N.M. «The LANDSAT Tutorial Workbook: Basics of Satellite Remote Sensing». NASA Reference Publication 1078. NASA. Henta 10. juli 2013. 

Bakgrunnsstoff endre