Lardalitt

bergart frå Oslofeltet

Lardalitt, opphavleg laurdalitt, ein grovkorna magmabergart frå Oslofeltet, utbreidd mellom Lågendalen og Farris. Det er mineralogisk sett ein nefelinsyenitt eller plagifoyaitt, som vesentleg består av alkalifeltspat, plagioklas og nefelin med noko biotitt og diopsidisk pyroksen.

Han har fått namn etter etter Lardal i Vestfold og -itt.

Kjelder

endre