Larris, Laris, Larrits og Laris er kortformer av det latinske namnet Laurentius , og tyder (mann) frå Laurentum. Olav Veka: Namneboka, Det Norske Samlaget 1991

Bruken av namnet i Noreg endre

Namneformene var brukt sporadisk i Noreg frå utpå 1800-talet. Skrivemåtane varierte, og samla tal på personar med desse namneformene var 9 ved folketeljinga i 1875 og 6 i 1900.

I 2008 hadde ingen av skrivemåtane så mange brukarar at dei kom fram på den offentlege namnestatistikken frå Statistisk sentralbyrå.

Kjende namneberarar endre

Den mest kjende namneberaren er teikeseriefiguren Larris Sjorhagen i Vangsgutane.

Sjå òg endre

Referansar endre