Ei larve er eit ungt, ikkje kjønnsmoge individ av eit dyr med indirekte forvandling, det vil seie at dyret går gjennom minst eitt stadium mellom egg og vakse individ. Som regel nyttast det om tilfelle der unge individ er distinkt ulike eldre, både i kroppsbygnad og i åtferd. Døme på dyr med larvar er mellom andre amfibium, fisk, insekt, krepsdyr, blautdyr, sjøpungar og pigghudingar.

Larve av teppebille (Anthrenus verbasci)
Foto: André Karwath

BakgrunnsstoffEndra

  Denne biologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.