Lauvstad (tidlegare Feden, Feta) er ei bygd i Volda kommune. Lauvstad er eigenleg det tettbygde området rundt ferjekaia med samband til Volda, men namnet blir brukt som eit samlenamn for bygdene med postnummer 6133: Ulvestad, Sætre og Lauvstad. Det vanlege samlenamnet på desse bygdene har elles vore Ulvestadbygda. Lauvstad har knapt 300 innbyggjarar.

Riksveg 652 går først med ferja frå Volda til Lauvstad, der vegen går vidare mot Vanylven. Fylkesveg 40 i Møre og Romsdal går frå Lauvstad rundt Dalsfjorden til Folkestad.