Leirmineral er ei gruppe mineral som utgjer hovudbestanddelen i leirar.

Oxford-leire (juratida) eksponert til Weymouth i England.

Leirmineral oppstår i vatn[1] og kan ha vore viktig for å skape liv, og mange teoriar om abiogenese omfattar desse minerala. Dei har vore nyttige for menneske sidan gammal tid i jordbruk og produksjon.

Leirmineral kan delast inn i følgjande grupper:

Kjelder endre

  1. arkivkopi (PDF), arkivert frå originalen (PDF) 4. mars 2016, henta 2. august 2014