Ein liman er ein type innsjø som er danna ved munningen til ei elv blokkert av ein banke av sediment. Limanen kan vere maritim (banken er laga av elva som renn ut i sjøen) eller fluvial (banken er laga av ei større elv ved samanløpet).

Satellittbilete av limanar langs Svartehavskysten
Liman danna av elvemunningane til Dnepr og Søndre Bug
Dnester liman ved elvemunningen til Dnestr

Namnet vert brukt om denne type innsjøar langs den vestlege og nordlege kysten av Svartehavet, i tillegg til den lågare delen av Donau. Døme på limanar er Varnasjøen i Bulgaria, Razelmsjøen i Romania og Dnester liman i Ukraina.

EtymologiEndra

Ordet er eit låneord frå russisk лиман (liman), men opphavet kjem frå det mellomalder greske λιμένας som tyder bukt eller hamn. Ordet vart spreidd av tyrkarane då dei okkuperte den vestlege og nordlege kysten av Svartehavet.