Lineært system er ein matematisk modell av eit system som utfører ein lineær operasjon på inngangssignalet, eller inngangssekvensen når systemet er diskret. Lineære system er etter måten enkle å analysera og syntisera og spelar ein viktig rolle innan signalhandsaming, reguleringsteknikk, infomasjonsteori, telekommunikasjon, osb. System som ikkje er helt lineære vert ofte «lineæriserte» for å forenkla studiet av dei.

Sjå òg

endre
  Denne teknologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.