Linga

Wikimedia-fleirtydingsside

Linga kan syne til

Skotske øyar endre

Mange skotske øyar heiter Linga, som kjem av det norrøne namnet for 'lyngøy'. Stundom vert namna òg skrivne Lingay og Lingeigh i Hebridane).

Shetland endre

Orknøyane endre

Hebridane endre

Må ikkje forvekslast med endre


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.