Lister og Mandals amt

Lister og Mandals amt var ei nemning som kom i bruk den 7. februar 1685Agdesiden amt vart delt i Nedenes (inkl. Bamble fogderi), Lister amt og Mandal amt. Sidan vart òg Råbyggelaget eige amt.

Tidlegare var nemninga len i bruk i den administrative inndelinga i Noreg, men ved forordning av 1. februar 1662 hadde omgrepet len vorte erstattet med amt.

Frå 1. januar 1919 vart omgrepet amt erstatta av fylke. Lister og Mandals amt fekk då namnet Vest-Agder.

Amtmenn

endre

Kjelder

endre