Niels Arntzen Sem

norsk embetsmann og politikar

Niels Arntzen Sem (10. februar 178219. desember 1859) var ein norsk embetsmann, stortingsrepresentant, stortingspresident i 1830 og 1845.

Niels Arntzen Sem

Statsborgarskap Noreg
Fødd 10. februar 1782
Ringebu kommune
Død

19. desember 1859 (77 år)
Kristiansand kommune

Yrke jurist, politikar
Språk norsk
Niels Arntzen Sem på Commons

Sem var fødd i Ringebu i Oppland, der faren var prest. Han vart student i 1801 og tok latinsk juridisk eksamen i 1806. Same året vart han utnemnd til stiftsoverrettsprokurator i Kristiansand stift. I 1809 vart han regimentskvartermeister, i 1811 overauditør og i 1812 prokurator ved alle over- og underrettar i Noreg og Danmark, med unnatak for høgsterett, landsover-, hov- og stadsretten. I 1815 vart han den fyrste advokaten i Noregs Høgsterett.

År 1823 vart Sem utnemnd til sorenskrivar i Jæren og Dalane. Fem år seinare, 1828, vart han amtmann i Buskerud amt. Etter tre år der vart han i 1831 stiftamtmann i Akershus stift, og i 1837 stiftamtmann i Kristiansand stift og amtmann i Lister og Mandal amt. Frå 1846 til 1857 var han stiftamtmann i Kristiania.

Sem var innvald på Stortinget 1824, 1827 for Stavanger amt, for Buskerud amt i 1830, og for Kristiansandby i 1842 og 1845. Han var stortingspresident både i 1830 og i 1845. Dessutan var han lagtingspresident i 1824, 1830 og 1845. Ei samtidig skildring talar om «hans alsidige Dannelse, hans lyse Hoved og hans udmærkede Veltalenhed», og hans «totale Mangel paa Arbeidslyst».[1]

Sem var formann i den kongelege kommisjonen som i 1833 innleia statens arbeid med saka som i 1837 munna ut i formannskapslovene.

Kjelder

endre
  1. Ellevte ordentlige Storthing: en Samling af Karakterskildringer. Christiania, 1845, s. 40–41.