Lykt er ei stasjonær eller bærbar lampe som i tidlegare tider ofte nytta olje som brennstoff. Fjøslykter, til dømes, var bærbare oljelykter. I maritim samanheng vert eit lite fyr kalla ei lykt.

Bærbar oljelampe.

Sjå òg endre