M. Jul Halvorsen

norsk politikar

Martin Julius Halvorsen (4. november 186717. mars 1951), kjend som M. Jul Halvorsen, var ein boktrykkar og redaktør, opphavleg frå Oslo. Han representerte ArbeidarpartietStortinget i valperioden 1913-15.

Halvorsen var son til ein skomakar i hovudstaden. Sjølv lærde han seg til typograf. Han vart tidleg kjend som «en radikal og uforferdet mann som med stor energi gikk inn i organisasjonsarbeidet», opphavleg venstremann «på den ytterste radikale fløy». Mellom anna var han med å stifte Norsk Fagforbund, formann i forbundet 1897-99. Han var elles formann i Kristiania demokratiske arbeidarorganisasjon i fem år. Halvorsen var medlem i Kristiania bystyre 1897-1901, vald for partiet Venstre.

Frå 1902 var Halvorsen livet ut busett på Jessheim i Ullensaker herad. Her etablerte han eige trykkeri og byrja gje ut avisa Romerikes Blad, ei avis han redigerte i mange tiår. Han var medlem i Ullensaker heradsstyre 1904-10, deretter med plass i formannskapet i Ullensaker. I fleire periodar var han varaordførar, og ein treårsbolk ordførar i heradet. Fyrst etter 30 år som kommunemann takka han nei til attval. Hausten 1912 vart Halvorsen vald til stortingsmann frå einmannskrinsen Mellem Romerike og sat sesjonane 1913-15 i Lagtinget og i Budsjettkomiteen. Då Det norske Arbeidarparti vart splitta, melde Halvorsen seg inn i Noregs Sosialdemokratiske Arbeidarparti.

KjelderEndra