MF «Ølen»

bilferge bygd i 1977

M/F «Ølen» i rute Sunde-Ranavik-Leirvik på 1980-talet.
Foto: Harald Sætre
Karriere  Noreg
Namn: MF «Ølen»
Eigar: Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap
Verft: Trondhjems mek. Verksted i Trondheim
Verftsnummer: 783
Sjøsett: 1977
Heimehamn: Bergen
Kjennemerke: LFMU
IMO-nummer: 7633698
Generelle mål
Type: Bilferje
Tonnasje: 485 bruttotonnregister, 230 nrt
Lengd: 52,12 m
Breidd: 11,27 m
Djupgang: 3,56 m
Installert effekt : 1000 bhk
Framdrift: 4cyl. 2T EV DM (Wichmann Motorfabrikk)
Bilar: 40 køyretøy
Generelle mål etter ombygging i 1990
Tonnasje: 904 bruttotonnregister, 280 nrt
Lengd: 69,10 m
Breidd: 11,27 m
Djupgang: 3,56 m
Bilar: 75 køyretøy

MF «Ølen» er ei bilferje levert frå Trondhjems mek. Verksted i Trondheim i september 1977 til Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD).

Ferja har vore i flåten til HSD, HSD Sjø, Tide Sjø og Norled heile vegen.

I 1990 vart ferja forlenga med 17 meter og ombygd med hengedekk, og kapasiteten på personbileiningar auka frå 40 til 75.

Ferjesamband endre

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre