MS «Bremnes», ex. «Unika», i Bergen på 1990-talet.
Foto Harald Sætre.
Karriere  Noreg
Namn: MS «Unika»
Eigar: P/R Unik
Verft: Maritime Sveiseindustri i Gjerdsvika
Verftsnummer: 3
Sjøsett: 1976
Heimehamn: Bergen
Kjennemerke: LCRD
IMO-nummer: 7424645
Generelle mål
Type: Fraktefartøy
Tonnasje: 292 bruttotonnregister, 158 nrt
Daudvekt: 591 tonn
Lengd: 38,98 m
Breidd: 9,50 m
Djupgang: 2,68 m
Installert effekt : 1080 bhk
Framdrift: 8cyl. 4T DM (Motorenwerke Mannheim, Mannheim)
Generelle mål etter ombygging i 1979
Tonnasje: 345 bruttotonnregister, 200 nrt
Daudvekt: 700 tonn
Lengd: 46,13 m
Breidd: 9,50 m
Djupgang: 2,68 m
Generelle mål etter ommåling i 1994
Tonnasje: 631 bruttotonnregister, 401 nrt
Daudvekt: 700 tonn
Karriere  Noreg
Namn: MS «Bremnes»
Eigar: Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap
Kjøpt: November 1994
Heimehamn: Bergen
Karriere  Noreg
Namn: MS «Bremnes»
Eigar: Linito AS
Kjøpt: Mars 1999
Heimehamn: Bergen
Karriere  Noreg
Namn: MS «Unika»
Eigar: Siddis Shipping
Kjøpt: Mars 2000
Heimehamn: Stavanger
Karriere  New Zealand
Namn: MS «Dory»
Eigar: Ukjend
Kjøpt: 5. april 2004
Karriere  Cookøyane
Namn: MS «Dory»
Eigar: Ukjend
Kjøpt: 17. januar 2005
Karriere  Fransk Polynesia
Namn: MS «Dory 3», sidan berre «Dory»
Eigar: SNC Agnieray & Cie.
Kjøpt: 9. januar 2007
Heimehamn: Papeete

MS «Unika», seinare MS «Bremnes», og i dag «Dory» er eit fraktefartøy levert frå Maritime Sveiseindustri i Gjerdsvika i juni 1976 til P/R Unik i Bergen.

Båten vart forlenga i 1979 til 46 meter og kunne då ta ei last på 700 tonn. Båten gjekk i rute for Fylkesbaatane.

I november 1994 vart skipet kjøpt av Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD), som gav det namnet MS «Bremnes». Skipet gjekk i nattruta mellom Sandnes og Bergen.

I mars 1999 vart skipet seld til Linito AS i Bergen, så til Siddis Shipping i mars 2000, som gav han attende det gamle namnet «Unika». Skipet fortsette i den same nattruta fram til det 4. mai 2004 vart båten seld til New Zealand, der han fekk namnet «Dory». Året etter vart han seld vidare til Cookøyane, og to år seinare, den 9. januar 2007, vart han selt til SNC Agnieray & Cie. i Fransk Polynesia. Her fekk han først namnet «Dory 3», og så igjen «Dory». I 2011 var båten framleis i fart.

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre