Magnetisk feltstyrke

Magnetisk feltstyrke, magnetisk feltintensitet eller magnetiserande feltstyrke, eller vektorstorleik som blir brukt i elektromagnetismen. Feltstyrken har symbolet H. Magnetisk feltstyrke oppstår som følgje av elektrisk straum i leiarar, eller som ein verknad av indre, atomære eller molekylære straumar i permanent magnetiserte material. Samanhengen mellom magnetisk feltstyrke og den magnetiske flukstettleiken B er H = B/µ, der µ er den magnetiske permeabilitet.

Sjå ògEndra

KjelderEndra