Magnetisk flukstettleik

Magnetisk flukstettleik er ein vektorstorleik som vert nytta til å skildre magnetfelt. Flukstettleiken har symbolet B og vert målt med SI-eining tesla (T).

Magnetisk flukstettleik vart tidlegare kalla magnetisk induksjon.

Sjå ògEndra

KjelderEndra