Magnetisk termometer

Magnetisk termometer er eit termometer som blir til brukt å måle særs låge temperaturar, eit kryometer. Termometeret måler temperatur i området 1 milliKelvin til 1 Kelvin. Termometeret baserer seg på Curie-lova der magnetisk susceptibilitet til paramagnetiske dipolmoment er omvendt proporsjonal med den absolutte temperaturen.

Kjelder endre