Magnus III av Noreg

Magnus III eller Magnus Olavsson Berrføtt. Fødd 1073 og døydde i 1103. Konge av Noreg i tidsrommet frå 1093 til 1103. Olav III Haraldsson Kyrre var far til Magnus Berrføtt. Magnus Berrføtt reiste i 1098 på tokt til øyane vest i havet. Orknøyane og Hebridane vart då ein del av Noregsveldet.

Føregjengar:
Olav III Kyrre
Konge av Noreg Etterfylgjar:
Olav Magnusson