Magnus Tvedten

Norsk gardbrukar og politikar

Nils Magnus Nilsen Tvedten (13. oktober 186924. desember 1938) var ein norsk gardbrukar og politikar frå Tjølling i Vestfold. Frå 1917 til 1936 representerte han i fleire periodar partiet VenstreStortinget, vald frå valkrinsen Brunla og fylkeskrinsen Vestfold.

Magnus Tvedten
Fødd 13. oktober 1869
Død

24. desember 1938

Magnus Tvedten var son til ein gardbrukar. Skulevinteren 1884/85 gjekk han Oddmund Vik sin folkehøgskule i Vestfold. Han gjekk elles ein del korte landbruks- og hagebrukskurs. Sidan gifta seg til garden Østby i Tjølling, og overtok i 1895 drifta på det som var odelsgarden til kona. Ved sidan av bondeyrket var Tvedten takstmann i Hypotekbanken i om lag 28 år.

Perioden 1899-1901 var Tvedten medlem av heradsstyret i Tjølling, vald på Avholdsfolkets liste. Frå 1905 til 1938 var han på ny heradsstyremedlem, då vald for Venstre. Han var ordførar i Tjølling 1907-10 og 1937-38, samt varaordførar i seks år. Frå 1925 til -30 var han formann i skulestyret i heradet.

Valperiodane 1916-18 og 1919-21 var Tvedten fyrste varamann til Stortinget frå einmannskrinsen Brunla. Han møtte frå 1917 til mai 1920 og på ny frå 22. juni 1921 i staden for statsråd Martin Olsen Nalum. Valperioden 1922-24 var Tvedten fyrste varamann frå fylkeskrinsen Vestfold og heldt fram å møte på Stortinget til ut i 1923-sesjonen. I desse sesjonane var han medlem 1917-18 og nestformann 1919-21 i Vegkomiteen, medan han i 1922-23 hadde plass i Sosialkomiteen. Frå 1931 til -36 var Tvedten fjerde stortingsrepresentant frå Vestfold og var alle seks sesjonane sekretær i Landbrukskomiteen.

Tvedten tok på seg ei mengd yrkes- og tillitsverv. Frå 1917 var han medlem både i Statens prisråd og Statens brenselsråd. Han var elles nestformann i Komiteen om ombygging av Vestfoldbanen og medlem i Den sivile forsvarskommisjon av 1920. I tida 1913-33 var han formann i Vestfold fylkes landbruksselskap og 1915-33 styremedlem i Felleskjøpet i Oslo. Også mangeårig styremedlem i Larviks Aktiemeieri & Handelslag, såvelsom i Larviks Andels Potetmelfabrik. Frå 1933 var han med i styringa av Noregs Bank si avdeling i Larvik. Etter å ha vore med i styret for Selskabet for Norges Vel, var han i fireårsbolken 1934-38 preses i selskapet.

KjelderEndra