Makkabearbøkene er to apokryfe bøker i Bibelen, Fyrste makkabearbok og Andre makkabearbok, og andre gammaltestamentlege pseudepigrafar. Tredje makkabearbok er ei historienovelle om jødane i Egypt og har ikkje direkte samband med makkabearane; fjerde makkabearbok drøftar «fornuftens herredømme over lidenskapane», og hentar stoff frå kapittel 6 og 7 i Andre makkabearbok.

Kjelde:Endra

Kirkeleksikon