Mal:Kambrium grafisk tidslinje

Viktigaste hendingar i
kambrium
-545 —
-540 —
-535 —
-530 —
-525 —
-520 —
-515 —
-510 —
-505 —
-500 —
-495 —
-490 —
Neoproterozoikum
(Siste æra i prekambrium)
Paleozoikum
(Første æra i fanerozoikum)
Ein tilnærma tidsskala for dei viktigaste hendingane i kambrium.
Den kambriske eksplosjonen fann stad i nedre kambrium, men kor lenge han varte er ukjend.
Skala: millionar av år sidan.
  1. Budd, G.E.; Peel, J.S. (1998). «A new xenusiid lobopod from the Early Cambrian Sirius Passet fauna of North Greenland» (PDF). Palaeontology 41: 1201-1213.