Mander Organ Company

Mander Organ Company er eit engelsk orgelbyggjeri som er best kjend for å utføra store restaureringsprosjekt, men byggjer òg nye orgel.

Verksemda blei skipa i 1936 av Noel Mander, som kom frå ein familie med orgelbyggjingstradisjonar tilbake til 1700-talet. Firmaet voks kraftig etter den andre verdskrigen då det reparerte talrike orgel som var blitt skada av bomber. Sidan 1983 har sonen John Mander styrt verksemda.

Kjende orgelarbeid utførte av Mander:

Kjelder Endra

Bakgrunnsstoff Endra