Marianne Synnes

norsk politikar

Marianne Synnes (fødd 5. juni 1970) er ein norsk molekylærbiolog, skuleleiar og politikar frå Vigra, busett i Ålesund. Tingbolken 2017-21 representerer ho Møre og Romsdal og partiet HøgreStortinget.

Marianne Synnes

Statsborgarskap Noreg
Fødd 5. juni 1970 (53 år)
Vigra
Yrke biolog, politikar
Politisk parti Høgre

Synnes er utdanna bioingeniør frå Østfold ingeniørhøgskole i 1993. Ei tid var ho forskingsteknikar på Radiumhospitalet i Oslo. I 1996 tok ho hovudfag i cellebiologi ved Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim. Seks år seinare vart ho dr.scient. i molekylær cellebiologi med avhandlinga 'Control of the G1/S transition in fission yeast'. Der etter arbeidde ho som prosjektleiar ved Møreforsking i Ålesund i tre år, til ho vart fyrsteamanuensis ved Avdeling for helsefag på Høgskolen i Ålesund. Frå 2011 til -16 var ho rektor ved Høgskolen i Ålesund og i 2016-17 viserektor ved NTNU, etter Høgskolen i Ålesund vart lagd inn under NTNU.

Synnes er 2015-19 styreleiar i Senter for internasjonalisering av utdanning og er styremedlem i Norges forskningsråd.

Til stortingsvalet 2017 var Synnes partiet Høgre sin andrekandidat i Møre og Romsdal og ho er perioden 2017-21 ein av ni stortingsrepresentantar frå fylket.

Kjelder endre