Møreforsking AS er ein forskningsinstitusjon som tilhøyrer Møre og Romsdal fylkeskommune, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Ålesund og Stiftelsen Møreforsking. Møreforsking AS har forskingsaktivitetar i Volda, Molde og Ålesund. Møreforsking AS er majoritetsaksjonær i Møreforsking Molde AS med Høgskolen i Molde som medeigar.

Møreforsking driv forsking innanfor fagområda marin, næringsøkonomi, samfunn, transportøkonomi.

BakgrunnsstoffEndra