Marinejegerkommandoen

norsk spesialstyrke
(Omdirigert frå Marinejeger)

Marinejegerkommandoen er ein spesialstyrke under det norske Sjøforsvaret. Styrken er stasjonert ved Ramsund Orlogsstasjon og Haakonsvern Orlogsstasjon.

Styrken har delteke i operasjonar i Afghanistan og Kosovo. For innsats i Afghanistan som ein del av styrke K-Bar, vart den tildelt Navy Presidential Unit Citation.

Bakgrunnsstoff endre