Marinejegerkommandoen

norsk spesialstyrke

Marinejegerkommandoen er ein spesialstyrke under det norske Sjøforsvaret. Styrken er stasjonert ved Ramsund Orlogsstasjon og Haakonsvern Orlogsstasjon.

Logo Marinejegerkommandoen.svg

Styrken har delteke i operasjonar i Afghanistan og Kosovo. For innsats i Afghanistan som ein del av styrke K-Bar, vart den tildelt Navy Presidential Unit Citation.

BakgrunnsstoffEndra