Martin Kvennavika

Martin Kvennavika (eller Kvænnavika) er hovudpersonen i ein serie lygesoger skriven av forfattaren, humoristen og fargehandlaren Olaf Berg frå Steinkjer. Desse tekstane vart utgjevne i form av 13 bøker i tidsbolken 1899 til 1922. Utval av tekstane vart utgjevne i 1940, 1951 (fleire opplag), 1958 (teikneserie) og i tre nye bind 2005–2007.

Martin Kvænnavika er skipperjekta «Survikjekta» frå Mosvik, og sammen med mannskapet sitt opplever han er rad komiske episodar: kappsegling med den tyske keisaren, smøring av jordaksen på Nordpolen, osb. Mykje av humoren er basert på namna og personligheitane til dei ulike karakterane, slik som Simen Elifantus Labanussen Gjeithustrøa, Senæppa Valrianna Tanglusbokta, Frøskatt-Anners Tanglusbokta og Gurru Rasemine Mirakla Pedersdatter Gjeithustrøa.

Bakgrunnsstoff endre