Mathilde

kvinnenamn
(Omdirigert frå Matilde)

Matilde og Mathilde er norske former av eit opphavleg gammalhøgtysk namn, Mechthild, sett saman av macht, 'makt', og hildr, 'kamp'. Namnet blei latinisert som Mathilda og kjend på fransk, tysk og dansk som «Mathilde». Matilda er ei italiensk og spansk form av namnet.

Matilda av Canossa måla og namngjeven i eit manuskript frå 1100-talet.
«Den Stormægtigste Dronning Caroline Mathilde til Hæst», satirisk teikning av dronning Caroline Mathilde av Danmark.

Kortformer av namnet er Maud, Mette, Tilda, Tilde og Tille.

Mathilde har norsk namnedag den 14. mars.

I 2009 var det 3240 kvinner som heitte Mathilde og 732 som heitte Matilde. Bruken av begge namna var stigande. Mathilde var også eit utbreidd namn på slutten av 1800-talet, då opp mot 1,0 % av nyfødde jenter fekk namnet.

NamneberararEndra

Annan brukEndra

KjelderEndra