Mette

kvinnenamn

Mette er eit kvinnenamn. Det er mykje brukt i Norden, og kan vera ei kortform av Matilde eller Margrete. Det har variantar som Metta, Meta, Metha og Metty. Mette har norsk namnedag den 14. mars.

Mette Elisabeth Finnestad, norsk skyttardronning.

Mette er også eit tysk slektsnamn.

BrukEndra

Namnet er utbreidd i Danmark, der det var det 4. mest vanlege, brukt av 39 611 kvinner eller 1,45 %, i 2007. Det er 9 825 kvinner som heiter Mette i Noreg. Namnet var mest populært på 1960-talet, då over 1,0 % av nyfødde jenter fekk namnet. Namnet er òg vanleg i namnesamansetjingar, til dømes som Anne Mette eller Siri Mette.

Kjende namneberararEndra

KjelderEndra