Metrikk i matematikk

Metrikk i matematikk er ein generalisert avstandsfunksjon.

For at ein funksjon f(a,b) skal definere ein metrikk må han:

  1. vere ikkje-negativ
  2. oppfylle trekantulikskapen,
  3. vere symmetrisk
  4. vere lik null viss og berre viss a = b.

Kjelder endre