Middlesex er eit tradisjonelt grevskap i England. Nesten heile Middlesex blei i 1965 innlemma i Stor-London. Det var eit av dei 39 historiske grevskapa, som opphavleg inkluderte blant anna City of London, som blei sjølvstyrt allereie i det 13. århundre. Middlesex er ikkje lenger verken eit administrativt eller seremonielt grevskap, men er framleis namnet på eit geografisk område som blir brukt av blant anna av postvesenet.

Det tradisjonelle grevskapet Middlesex
Middlesex mellom 1890 og 1965

Stader i det tradisjonelle Middlesex endre