Eit kupp er ei politisk omvelting som skjer svært brått.

Kupp skuldast vanlegvis at delar av makteliten (militære eller politikarar) gjer opprør: militærkupp, statskupp. Kuppmakarar er ofte ei lita gruppe og har ikkje nødvendigvis medhald frå folket, slik opprørarane i ein revolusjon har.

Eit mislukka kupp blir kalla eit kuppforsøk.

Eit ofte nytta fransk ord om militærkupp er coup d’État og eit mindre brukt tysk ord er putsch.

Kjende kupp

endre