Mogholsk er eit mongolsk språk som tidlegare vart snakka i Herat i Afghanistan, i landsbyane Kundur og Karez-i-Mulla. Mogholsk vart snakka av den etniske gruppa mogholane, som bestod av 3.000 medlemmar i 1970-åra. Dei nedstamma frå restane av Djengis Khan sin mongolske hær, som var stasjonert i Afghanistan på 1200-talet.[1]

På 1970-talet gjorde den tyske språkforskaren Michael Weiers eit feltarbeid på språket. Få personar snakka det, dei fleste av dem passivt og dei fleste var eldre enn 40 år. Det er uvisst om det enno er attlevande talarar av språket.[2]

ReferansarEndra

  1. http://www.asiafront.com/news/698/language_of_speaking_in_afghanistan.html
  2. Michael Weiers. 2003.

LitteraturEndra