Mokkatrøffel er ein sjokolade som Nidar AS lagar og distribuerer.

Ein uopna «Mokkatrøffel»-sjokolade

Produktet vart introdusert i 1937 og er ihopsett av ei mokkakjerne som er dekt av eit tynt lag med mørk sjokolade.

Sjokoladen inneheld minst 45% kakao og kvart eksemplar veg 42 gram.

Det blir berre produsert 500 000 eksemplar av Mokkatrøffel i laupet av eit år. Dette gjer at ein stort sett berre finn sjokoladen i kioskar med eit breitt utval.

Kjelder endre