Motorar med ekstern blanding av luft og drivstoff

Motorar med ekstern blanding av luft og drivstoff er stempelmotorar med innvendig forbrenning som syg inn ei ferdig blanding av luft og drivstiff i gassform. Det finst ulike typar:

Sjå ògEndra