Motorisert infanteri

infanteri oppsatt med kjøretøy

Motorisert infanteri er infanteri som flyttar seg med køyretøy. I motsetnad til mekanisert infanteri er kjøyretøya upansra, og har ikkje vern mot kuler frå småkalibra våpen eller splintar frå artillerigranatar.

BV 206 er eit døme på kjøyretøy som bukast av motorisert infanteri.

Likevel, både på norsk og nynorsk vert motorisert infanteri brukt òg om framande avdelingar med pansra personellkøyretøy fordi det er upraktisk å skifta nemning berre fordi avdelinga får nytt materiell.

På russisk vert nemninga "motostrelkoviye vojska" brukt, noko som tyder "motorskytestyrkar", og det finst døme på ein motorisert infanteribrigade.[1] På svensk brukar dei nemninga "motor skytte", på tysk "motorisierte schützen" og på engelsk "Motor Rifle" på avdelingar som truleg burde kallast "mekaniserte" etter definisjonen i Wikipedia.

Om eigne, norske avdelingar, er det berre Telemark bataljon som får nemninga "mekanisert infanteri". 2. bataljon vert berre kalla infateribataljonen endå den har kjøretøy som kan frakta heile bataljonen og soleis kunne nemnast motorisert infanteri.

Spire Denne militærartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.

Referansar endre

  1. arkivkopi, arkivert frå originalen 12. september 2018, henta 11. september 2018