Motorsport er all sport som involverer motoriserte køyretøy. Døme på motorsport er:

Petter Solberg er ein kjend norsk motorsportutøvar.

I Noreg vert motorsport styrt av to forbund. Norges Bilsportforbund for bilsport, og Norges Motorsportsforbund for anna motorsport.