Etaten Nav

(Omdirigert frå NAV)
Denne artikkelen handlar om etaten NAV. For den sentrale komponenten i hjul, sjå Hjulnav.

NAV (Arbeids- og velferdsforvaltinga, opphavleg akronym for Ny arbeids- og velferdsforvalting) er ein offentleg etat i Noreg underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. NAV har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp.

Etaten Nav

Eit Nav-lokale på Tøyen, Oslo.
TypeEtat
VirkefeltNoreg
Skipa2006
Nettsidehttps://nav.no
endre

NAV-reforma gjekk ut på å samle trygdeetaten og Aetat til ein felles, statleg etat, og å samle førstelinetenestene til dei to etatane og den kommunale sosialtenesta. Reforma vart vedteken av Stortinget våren 2005, og i juli 2006 vart trygdeetaten og Aetat formelt avvikla og den nye Arbeids- og velferdsetaten etablert. Målet var at kvar kommune skulle ha eit lokalt Nav-kontor innan 2010.

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre