Etaten Nav

(Omdirigert frå NAV)
Denne artikkelen handlar om etaten NAV. For den sentrale komponenten i hjul, sjå Hjulnav.

NAV, Arbeids- og velferdsforvaltinga, opphavleg akronym for Ny arbeids- og velferdsforvalting, er ein offentleg etat i Noreg underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. NAV har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp.

Eit Nav-lokale på Tøyen, Oslo

NAV-reformaEndra

NAV-reforma gjekk ut på å samle trygdeetaten og Aetat til ein felles, statleg etat, og å samle førstelinetenestene til dei to etatane og den kommunale sosialtenesta. Reforma vart vedteken av Stortinget våren 2005, og i juli 2006 vart trygdeetaten og Aetat formelt avvikla og den nye Arbeids- og velferdsetaten etablert. Målet var at kvar kommune skulle ha eit lokalt Nav-kontor innan 2010.

KjeldeEndra

BakgrunnsstoffEndra