Arbeids- og sosialdepartementet

Inngangen til Arbeids- og Arbeids- og sosialdepartementet m.fl. i Oslo
Foto: Alejandro Decap

Arbeids- og sosialdepartementet er eit norsk departement som blei oppretta 1. januar 2006. Departementet har ansvar for arbeidsmarknaden, arbeidsmiljø, folketrygd, sosialpolitikk, samespørsmål og innvandring.

Politisk leiing og omorganiseringEndra

Anniken Hauglie (Høgre) er statsråd.

OrganisasjonEndra

AvdelingarEndra

  • Administrasjons- og budsjettavdelinga
  • Arbeidsmiljø- og sikkerheitsavdelinga
  • Velferdspolitisk avdeling
  • Pensjonsavdelinga
  • Arbeidsmarknadsavdelinga
  • Innvandringsavdelinga
  • Integrerings- og mangfaldsavdelinga
  • Same- og minoritetspolitisk avdeling

Underliggande etatarEndra

Etatar og andre verksemder som er knytte til AID:

AID har i tillegg ansvaret for enkelte oppgåver i Sosial- og helsedirektoratet og Statens helsetilsyn.

BakgrunnsstoffEndra