Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet er eit norsk departement som blei oppretta 1. januar 2006. Departementet har ansvar for arbeidsmarknaden, arbeidsmiljø, folketrygd, sosialpolitikk, samespørsmål og innvandring.

Inngangen til Arbeids- og sosialdepartementet m.fl. i Oslo
Foto: Alejandro Decap

Politisk leiing og omorganiseringEndra

Anniken Hauglie (Høgre) er statsråd.

OrganisasjonEndra

AvdelingarEndra

  • Administrasjons- og budsjettavdelinga
  • Arbeidsmiljø- og sikkerheitsavdelinga
  • Velferdspolitisk avdeling
  • Pensjonsavdelinga
  • Arbeidsmarknadsavdelinga
  • Innvandringsavdelinga
  • Integrerings- og mangfaldsavdelinga
  • Same- og minoritetspolitisk avdeling

Underliggande etatarEndra

Etatar og andre verksemder som er knytte til AID:

AID har i tillegg ansvaret for enkelte oppgåver i Sosial- og helsedirektoratet og Statens helsetilsyn.

BakgrunnsstoffEndra