NK 1598

frimerke utgjeve den 3. februar 2006

NK 1598 er eit frimerke utgjeve den 3. februar 2006 med verdi høveleg for frankering av brevpost inntil 20 g innan Noreg. Frimerket vart utgjeve til hundreårsfeiringa for stiftinga av Noregs Mållag, og viser eit sitat av diktaren Olav H. Hauge: Tanke og draum er himmelske køyrety.

Frimerket har den nynorske namneforma Noreg.

Frimerket er utforma av Stian Hole.

  • NK1644 6 kr fleirfarga på blå botn. Opplag 600 000.

Kjelder endre