NK 1644

NK 1644 er eit frimerke utgjeve den 21. september 2007 med verdi høveleg for frankering av brevpost mellom 350 og 1000 g innan Norden. Frimerket vart utgjeve til hundreårsfeiringa for fødselen til diktaren Halldis Moren Vesaas, og viser eit portrett av diktaren, etter eit fotografi av Rolf Øhman /Aftenposten / Scanpix. Dessutan har frimerket eit sitat frå ei verseline frå eit av Haldis Moren Vesaas sine kjærleiksdikt, «Ferdaminne frå sommaren 1985», henta frå samlinga Livshus (1995), og signaturen til diktaren.

Frimerket har den nynorske namneforma Noreg.

Frimerket er utforma av Gina Rose .

  • NK1644 23 kr fleirfarga

KjelderEndra