NK 799-800

NK 799-800 er to frimerke utgjevne i 22. september 1977 med verdiar høveleg for frankering av brevpost innan Norden (det brune) og til andre land i Europa (det blå). Frimerka viser motiv knytt til fisk og fiske.

Frimerka har den nynorske namneforma Noreg. Dette var første gongen at det kom ut to frimerkeseriar med nynorsk tekst same året.

Frimerka er utforma og gravert av Henry Welde .

  • NK799 1,25 kr brun, motiv fiske (opplag: 9 275 000)
  • NK800 1,80 kr blå, motiv torsk og onglar (opplag: 2 530 800)

KjeldeEndra